Sóller i la Xocolata.

Articles / vídeo WILMA . 1975 fotografíes elaboració artesanal Chocolata a la pedra

Fotografies : "Chocolates Pastor" / "Chocolates Piña" / " Chocolates La Cigüeña" / "Chocolates Deià" / "Chocolates Joy"

Fotografies de l'antiga fàbrica de " Chocolates Pastor" a Sóller.

Passa el cursor sobre l'imatge per a més informació

Façamna de l'antiga fàbrica de xocolata a l'actualitat

Chocolates Pastor

Motlles Un cop el motlles estaven plens es col·locaven sobre LA BATEDORA per a que ,amb una sèrie de cops repetitius, la xocolata es repartís correctament per a tot el motlle. Es podien col·locar vàris motlles a sobre. Un cop els grans de xocolata estaven torrats i pelats , es molien , amb EL MOLÍ per a extreure una pasta semí líquida
 LA MESCLADORA homogeneiztva la pasta extreta pel moli  Antiga màquina per a separar el gra de la pell. DESCASCARILLADORA Antiga màquina per a moldre, EL MOLí. A Can Pastor, a part de la xocolata també s'oferien per a moldre ametlla per al Tambó d'ametlla de Nadal. Empràven aquesta màquina
 Abans de la mecanització de l'empresa, i per a les peces més artesanals; per a moldre els grans de cacau torrats , s'emprava aquesta pedra amb els corrons, també de pedra REFINADORA, tant per al sucre com per al cacau
MORTER de pedra, usat per a picar la canyella, o altres aromes

Deixa la teva opinió sobre aquesta pàgina als correus: 

  parlemdecuina@hotmail.com  o bé a webmaster@cuinant.com

Juan Antonio Fernández Vila.
Copyright © 2004-05 [www.cuinant.com]. Reservats tots els drets.
Revisat el: 23-10-2005 08:41:27.