Primers auxilis dins la cuina

Procediment d'actuació:

* En cas de cremada refredar ràpidament la zona afectada i si la cremada és creu no retirar la roba adherida a la pell.

* En cas de tall, realitzar compresió sobre la zona afectada, netetjar i cobrir adeqüadament.

* En cas d'electrocució, tallar el subministarment elèctric.

 Tot seguit demanar ajuda

 

FARMACIOLA DE PRIMERS AUXILIS.

 Guants de latex Gases estèrils i envasades individualment Esparadrap hipoalergènic (paper) Tirites de vàris tamanys Benes de Cotó
Estissores de punta roma Pinces mèdiques Termòmetre Sèrum Fisiològic Iode ( Betadine, topiònic)
Paracetamol en gotes
Paracetamol en comprimits

Dosis 0,1cc per kg de pes

 Tiretes Steri Strip Barretes d'amoníac  Aspirina.

Dosi:

1 infantil per a 10 kg de pes

1 Adult 40 kg de pes

 

 

Deixa la teva opinió sobre aquesta pàgina als correus: 

  parlemdecuina@hotmail.com 

Juan Antonio Fernández Vila.
Copyright © D'ENÇÀ 2004 [www.cuinant.com]. Reservats tots els drets.
Revisat el: 15-09-2016 09:59:39.