TAULA D'EQUIVALÈNCIES

 

 

1 litre (l) equival a ...  10 decilitres ( dl)
1 litre (l) equival a ... 100 centílitres ( cl)
1 decílitre (dl) equival a ... 10 (cl)
1 litre d'aigua equival a ...( aprox) 1000 grams (g)
1 dl d'aigua equival a ...(aprox) 100 grams (g)
1 cl d'aigua equival a ...(aprox) 10 grams (g)

Mesures de fa uns dies...

La unitat comuna a tots els països catalans era la lliura, en general de 12 unces. El valor de la lliura, però, era variable segons els llocs. 

1 sac = 75 kilograms = 75.000g

1

càrrega   =  

3

quintars

        =        

124.800 g
1 quintar = 4 arroves = 41.600 g
1 arrova = 4 quarterons = 10.400 g
1 quarteró = 6 1/2 lliures = 2.600 g
1 lliura = 12 unces = 400 g
1 unça = 4 quarts = 33,3 g
1 quart = 4 argenços = 8,33 g
1 argenç = 36 grans = 2,083 g
1 gra = 0,0579 g

 

 

Deixa la teva opinió sobre aquesta pàgina al correu: 

  parlemdecuina@hotmail.com 

Juan Antonio Fernández Vila.
Copyright © 2004-07 [www.cuinant.com]. Reservats tots els drets.
Revisat el: 03-12-2017 20:54:58.