I Congrés de Formació Professional.

Illes Balears. Hotel Melià Victoria. 26 i 27 d'octubre

 

Ponència: Bones pràctiques al centres educatius.

IES GUILLEM COLOM CASASNOVAS

 

Llegir ponència. Veure fotografíes. Veure presentació en diapositives ( power point)- Veure vídeo

 

Enllaç a la pàgina de la DGFP de la CAIB http://congresfpillesbalears.caib.es/paginesweb/programa.ca.htm

 

Un bon moment per a la Formació professional.

Article publicat en el Sóller dia 4 de novembre de 2006

 

 

 Nota: per raons d'espai a la web és possible que no es pugui visualitzar la presentació en power point, si és aquest el seu cas envii un missatge a parlemdecuina@hotmail.com.


 

Presentació:

 

Abans de começar voldria agrair a la Conselleria d'educació, la direcció general de Formació Professional i a la Directora General Sr Margalida Alemany Hormaeche  el fet de convidar-me en aquest congrés.

 

El meu nom és Juan Antonio Fernández Vila, i sóc professor de l’Institut Guillem Colom Casasnovas de Sóller. Un centre mitjà  amb 513 alumnes i 70 professors on s’imparteix Eso, Batxillerat i  els cicles formatius de cuina i d’administració i finances; amb dos de grau mitjà, amés de dues iniciacions professionals : restaurant - bar i jardineria.

El centre es troba a Sóller un poble de la Serra de Tramuntana amb prop de 12000 habitants on la principal activitat és el turisme

 

Les característiques del centre fan que la feina que desenvolupam  a formació professional ens permeti realitzar activitats que impliquin tot el centre ,  les diverses administracions  públiques o bé a  nivell popular, realitzant activitats , per exemple, a la plaça o als principals carrers de Sóller.

 

Pel que fa a les característiques del cicle formatiu de Tècnic en cuina, només remarcar que té una durada de 2000 hores repartides en dos cursos lectius i ofereix 11 mòduls professionals, 10 dels quals es realitzen en el centre i un d’ells , la formació en centres de treball,  a empreses privades amb una durada de 380 hores, que es realitzen en el tercer trimestre del 2on curs.

 

 

ACTIVITATS DINS EL CENTRE .

 

 

            La principal activitat que duim a terme , tal vegada com la gran majoria de centres de formació professional d’hoteleria , és l’obertura del restaurant tant per  a la comunitat escolar com per a la gent del poble.

 

            Això ens permet un marge més ampli a l’hora de programar les pràctiques, ja que  poder elaborar aquests menús o cartes,  i posteriorment poder-los oferir  ens permet recuperar part dels diners  invertits i poder tornar a adquirir nous productes per a la setmana següent.

Amb el mateix sistema de funcionament , i amb periodicitat setmanal elaboram un servei de take-away per a professors. Aquí oferim un ampli ventall d’elaboracions , dolces i saldades que, degudament envasades, els clients poden consumir a casa seva o bé acabar i donar el toc final a l’elaboració.

 

I la darrera activitat setmanal que realitzam  és un servei de cafeteria, cuinat i servit   exclusivament a càrrec dels  alumnes d’iniciació professional;  obert als professors i personal de l’institut. En aquesta activitat , es combina el servei a taula i l’exposició de plats tipus bufet. Moltes vegades aquesta activitat enlloc de realitzar-la en el nostre menjador, la traslladam a la sala de professors, amb la intenció de variar un poc el tipus de feina i servei, cosa que també influeix positivament en els alumnes.

 

Aquestes tres activitats, com ja he dit, ocupen el gruix de la setmana, ja que de dimecres a divendres la cuina  és a ple rendiment , quedant reservats  la resta de dies per als mòduls teòrics i per a la preparació del treball. El sistema de funcionament aquests dies de pràctiques  és el mateix que trobaran els alumnes en accedir al món laboral, amb diferents partides, treball en equip i a l’hora tasques individualitzades que afecten a tot el conjunt, amb la responsabilitat que això comporta.

 

            Pel que fa al finançament  d’aquestes activitats cal  dir que essent un institut  no existeix l’ànim de lucre  i que els diners que es recullen  són destinats a les pràctiques de les posteriors setmanes. Podem dir que aquest sistema ens permet fer un 50 % més de volum de feina que el que ens permetria la dotació econòmica inicial.

 

            Però al llarg de l’any es realitzen una sèrie d’activitats que ens obliguen a modificar les dinàmiques de funcionament i durant una sèrie de dies ( segons la durada de les mateixes ), modificam horaris, ajuntam tots els grups o simplement realitzam una sèrie de tasques que ens treuen de les activitats  habituals de cada dia.

 

 

Jornada de cuina i cultura històrica.

 

Una altra de les activitats que realitzam, i aquesta personalment és una de les que més m’agraden , és una  jornada de cuina i cultura  històrica. El curs passat fou la cuina i cultura de l’imperi Romà, i per a enguany preparam Grècia Clàssica.

 

Per a aquesta activitat s’impliquen varis departaments del nostre centre: Llengües Clàssiques, Música i Hoteleria.

 

L’activitat tracta d’una jornada amb una exposició amb cartells , estris i ambientació; mentre es serveix una degustació de menjar a tot el professorat  i els alumnes de música ofereixen un petit concert; tot això amb un menjador transformat amb una estància de l’època.

 

Aquest dia tots els alumnes del centre passen , per torns, pel menjador i els propis alumnes que han preparat la jornada, els fan de guies per a l’exposició tot explicant cada un dels apartats i cada una de les característiques del muntatge.

 

En finalitzar l’activitat es realitza un petit dossier per a cada alumne, amb tota la informació i les receptes de l’activitat.

 

Aquesta activitat en permet realitzar tota la setmana un monogràfic sobre el tema, recerca d’informació, realització d’activitats dins l’aula i fins i tot visualitzar fragments de pel·lícules per  veure diferents aspectes de l’època.

 

Mostra d’estris de cuina antiga.

 

Seguint dins el mateix estil d’activitat, organitzam una mostra d’estris de cuina mallorquina  antics, amb una exposició que visiten tots els alumnes del centre, i que a nosaltres en ofereix una setmana de feina, entre preparar els cartells informatius de cada peça, decidir el disseny de l’exposició  i realitzar el muntatge.

 

Cada alumne ha de cercar algun estri per portar a l’exposició, així fan una feina de recerca dins el seu àmbit familiar.

 

Aprofitam l’exposició per  projectar una sèrie de documentals sobre cuina sollerica antiga; elaboració d’oli o d’altres temes costumistes dels segles XVIII , XIX i  principis del segle XX.

 

Pel que fa a la part pràctica , aquesta jornada elaboram una carta amb plats de cuina mallorquina antiga que servim en el nostre restaurant, per així completar un ampli ventall d’activitats que giren entorn de l’exposició.

 

 

 

ACTIVITATS FORA DEL CENTRE I/O EN COL·LABORACIÓ AMB ALTRES INSTITUCIONS

 

Conselleria d’educació de   NORTH-AYRSHIRE . Escòcia.

 

Des de fa dos anys tenim contacte amb varis professors i escoles de la regió de NORTH-AYRSHIRE  a Escòcia; això ens ha permès realitzar un seguit d’intercanvis professionals tant anant nosaltres a Escòcia com l’any passat que vingueren d’Escòcia a Sóller.

 

El gruix principal d’aquesta activitat consisteix a assistir a les seves classes de cuina i aprendre el seu sistema de funcionament, i llavors, quan ells vénen a Mallorca,  mostrar-los el nostre , creant així un intercanvi de informació i formació cap a les dues bandes.

 

Durant una setmana els alumnes conviuen i participen de les activitats que els amfitrions organitzen , ja sigui en els seus centres com a  visites culturals per la regió.

 

El sistema de finançament de l’activitat és molt senzill, cada grup es paga el seu  trasllat i les activitats que allà es realitzen corren a càrrec dels amfitrions , ja sigui mitjançant el propi centre, les diferents conselleries o amb l’ajut de  institucions o empreses privades.

 

            Això fa que les relacions entre amb dos grups siguin molt personals establint vincles que traspassen l’àmbit professional , fins al punt , per exemple, que quant nosaltres estiguérem a Escòcia, tot el grup fou convidat a sopar a casa de uns dels professors i foren els propis alumnes amfitrions qui cuinaren a casa del professor. O  a l’inversa el dia que els Escocesos soparen a un Refugi de muntanya a Sóller on foren els professors del nostre centre els que cuinaren.

 

Mostra de cuina . Associació de restauració i bars de Mallorca

 

Començaré per la que crec que és la més important, tant pel volum de feina com per la repercussió mediàtica que ens aporta: la mostra de Cuina Mallorquina.

 

            La primera mostra en què participà  l’Institut  fou  l’any 1988 , quan encara el centre es deia IES Joan Miró  i de llavors ençà han estat 6 les convocatòries a les quals hem assistit.

            Aquesta activitat representa dues o tres setmanes de treball intens per preparar més de 2500 racions que se serveixen en dos dies , 4 serveis , i són els nostres alumnes qui elaboren i serveixen les diverses elaboracions.

 

            Per a aquesta activitat , sempre cercam elaboracions que ens ajudin a cobrir alguns dels aspectes  que en el dia a dia ens són més difícils d’assolir; per exemple en la darrera Mostra, escollirem un plat de peix, perquè els alumnes poguessin netejar i desespinar peix  i que ho poguessin practicar vàries vegades.

 

            Normalment per a aquesta activitat modificam els horaris, i en funció de les necessitats, durant una setmana els alumnes no tenen altre mòdul que no sigui el pràctic. A més el dia de l’activitat es realitzen jornades dobles, matí i tarda, que sempre solem negociar amb l’equip directiu perquè els alumnes tenguin algun dia lliure.

 

            Pel que fa al fiançament  d’aquesta activitat, tal i com he explicat en les activitats anteriors ,  l’objectiu  és cobrir les despeses i poder, per exemple manipular 900€ en orades, i que al centre li suposi una despesa mínima.

 

 

A part de realitzar activitats amb i per a la comunitat escolar, realitzam un seguit d’activitats en col·laboració amb els Ajuntaments de Sóller i Fornalutx, i amb altres institucions de la nostra comarca i de fora d’ella . Aquestes activitats ens ajuden a mostrar als alumnes sistemes de feina diferents dels que usam dins l’àmbit escolar, a més d’aportar-nos la possibilitat de realitzar una sèrie de tasques que d’una altra forma no podríem  fer, ja sigui per el volum de feina o pel factor econòmic.

 

 

 

Conclusió sobre les  activitats a l’IES Guillem Colom Casasnovas.

 

 

 

El que hem vist aquí és un petit resum de les activitats que realitzam en el nostre centre , però amb quin objectiu? I amb quins resultats?.

 

 

Tal i com reflecteixen les estadístiques l’any passat, en el departament d’hoteleria, una mitja de mes de 150 hores lectives és dedicaren a les activitats extra-escolars ;  sense contar les hores que setmanalment es dediquen als diferents serveis, tant per part dels alumnes com dels professors.

 

L’objectiu de tot això es múltiple:

 

1)      Oferir un ampli ventall de pràctiques diferents als alumnes.

2)      Adquirir  i manipular un alt volum de matèria primera  i que la despesa econòmica sigui mínima.

3)      Mostrar i oferir el nostre treball a un ampli espectre poblacional.

4)      Fer-se’n ressò d’aquestes activitats als mitjan de comunicació , elevant l’autoestima del alumnes i fer que es sentin orgullosos del seu treball, ja que d’alguna manera es veu recompensat el seu esforç

5)      Preparar als alumnes a la realitat laboral i dotar-los d’eines suficients per a valer-se autònomament

 

Com  s’aconsegueix això:

 

 

1)      Amb un ple i total suport del equip directiu i professors del departament

2)      Organitzant un calendari d’activitats anual i repartint entre el professorat  i grups les diferents responsabilitat per dur-les a terme

3)      Flexibilitzant horaris i assumint que la despesa en hores extres es recompensa amb un bons resultats professionals

 

Quin resultats tenim:

 

1)      El principal objectiu de la formació professional està cobert amb una plena ocupació laboral dels alumnes , es a dir taxa d’atur 0%

2)      Moviment de matèria prima per mes del doble de l’aportació inicial.

3)      Un cost pel centre mínim amb un volum de pràctiques REALS elevat.

 

 

 

WWW. CUINANT.COM

 

 

            Ja per acabar aquesta presentació del nostre centre us mostrarem una de les eines formatives que estem introduint en la feina del nostre departament: internet.

 

             A traves del portal web www.cuinant.com  els alumnes poden accedir a les activitats que es realitzen cada dia, consultar-les, realitzar els exercicis o be imprimir el material didàctic.

            També disposen d’un ampli arxiu de receptes i menús realitzats tant el seu curs , com d’anys anteriors. També poden visualitzar les fotografies de les activitats que han realitzat o be visualitzar la revista escolar Myotragus, entre d’altres coses . I en breu es podran consultar els resultats acadèmics i els alumnes disposaran d’una sèrie de pàgines personals, on els professors podran penjar els seus informes o comunicacions per als pares, entre d’altres coses. També , des de www.cuinant.com  està previst la posada en funcionament d’una borsa de treball per antics alumnes, així com la creació d’un fòrum  d’intercanvi d’informació.

 

            Pel que fa al professorat www.cuinant.com els ofereix  un arxiu  de documentació útil que va des de les programacions dels mòduls, documentació de l’FCT o poder consultar les actes del departament.

 

            A més d’aquestes seccions de l’institut els alumnes poden  accedir  múltiples continguts gastronòmics per a ampliar la seva formació, des de monogràfics de temes específics a col·laboracions de diversos cuiners i cuineres , tant de Sóller com d’altres comunitats autònomes.

 

            Amb tot això pretenem que el ventall formatiu del nostre departament traspassi les parets del centre i s’ampliï més enllà del que habitualment podem arribar.

 

 

 

 

Sóller a 26 de d'octubre  de 2006


 

Fotografies  I Congrés d'FP


Un bon moment per a la Formació professional.

Article publicat en el Sóller dia 4 de novembre de 2006

 

Aquest titular reflexa el resultat que s’extreu del primer congrés de formació professional  que es va celebrar la setmana passada al centre de convencions de l’hotel Meliá Victòria de Palma.

 

Més de tres cents professionals; entre empresaris, institucions públiques i privades i professors de formació professional, es varen reunir durant dos dies per a parlar de la Formació Professional a les nostres Illes. Cal a dir que la família professional d’hoteleria va estar representada per l’IES Guillem Colom Casasnovas que oferí una interessant ponència sobre les activitats que du a terme l’institut de Sóller. També hi participaren altres instituts  com el Pau Casesnoves d’Inca, l’IES Politècnic de Palma, l’IES Maria Àngels Cardona de Menorca, l’IES Valcarcel de Madrid , el CEPA La Balanguera de Palma i l’IES Marc Ferrer de Formentera. Tots ells, igual que el de Sóller, presentant les seves activitats i famílies professionals.

 

            Durant el transcurs del congrés , que fou inaugurat pel president de la nostra comunitat autònoma i que contà amb la presència del conseller d’educació i la directora general de Formació Professional, Sra. Margalida Hormaeche; es va fer una reflexió dels orígens de la Formació Professional , un repàs pel present i una previsió del futur i de cap a on va aquest ensenyament.

 

            Però com sempre el que conta és el resultat; i el resultat que s’obté de la formació professional , crec que és força bo:

 

 

 

Durant aquest congrés també es presentà la feina dels instituts de qualificació , realitzant la conferència inaugural la Sra. Francisca Arbizu Echávarri; directora de l’Institut Nacional de Qualificacions (INCUAL). També hi participaren els directors dels  instituts de qualificació de Catalunya, País Basc i el de les Balears , que oferiren i mostraren el camí de la integració de l’FP dins els sistemes de qualificació i titulació Europeus .

 

 

 

Si voleu més informació sobre el congrés  de FP podeu consultar les següents adreces :

 

 

 

I com sempre després d’una intensa sessió el que et queda són una sèrie de frases que per un motiu o s’altra  t’han cridat l’atenció i que et fan reflexionar ; que en aquest cas  reflecteixen clarament l’esperit de la Formació Professional.:

 

“Si cerques resultats diferents no facis sempre el mateix”. (Francisca Arbizu Echávarri  amb paraules de A. Einstein )

“L’aprenentatge va des del bressol fins a la tomba”.

“ Per desgràcia existeixen a Europa 72 milions de persones no qualificades, no hem de voler ésser un d’ells”

 

 

Bona setmana i ens tornam a veure d’aquí a 7 dies . Si teniu dubtes suggeriments o inquietuds per compartir podeu escriure a parlemdecuina@hotmail.com

INFO & CONTACT 

   parlemdecuina@hotmail.com   /  webmaster@cuinant.com 

Revisat el: 06-oct-2009 23:52:36. ( www.cuinant.com] Copyright © 2004/09